(976)-51-261599
info@bm-service.gov.mn

Гарчиг Огноо Хавсралт
Хөдөлмөрийн тухай хууль 2021-07-02
Иргэний тухай хууль 2021-03-18
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 2021-03-18
Галын аюупгүй байдлын тухай хууль 2021-03-18
Эрчим хүчний тухай хууль 2021-03-18
Төрийн аудитын тухай хууль 2020-05-01
Коронавируст халдвар /Ковид-19/ -ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар чиглэл өгөх тухай 2020-04-29
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль 2020-04-24
Татварын тухай хууль 2019-03-22
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль 2017-12-21
Зөрчлийн тухай хууль 2017-05-11
Гамшигаас хамгаалах тухай хууль 2017-02-02
Барилгын тухай хууль 2016-02-05
Аудитын тухай хууль 2015-06-19
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 2015-06-19
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль 2015-01-29
Төсвийн тухай хууль 2011-12-23
Цахим гарын үсгийн тухай хууль 2011-12-15
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2005-12-01
Иргэний хууль 2002-01-10
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996-05-27
Байгууллагын нууцын тухай хууль 1995-05-16
Хувь хүний нууцын тухай хууль 1995-04-21
Нийгмийн даатгалын тухай хууль 1994-05-31