(976)-51-261599
info@bm-service.gov.mn

Цахилгаан хангамж

Засгийн газрын байруудын ашиглалтад байнгын хяналт тавьж, тухайн байрны хэрэглэгчдийг цахилгаанаар тогтвортой хангаж, цахилгааны шугам, монтаж, залгуур, унтраалгын хэвийн ажиллагаа болон өрөө тасалгаа, нийтийн эзэмшлийн талбай, гадна орчны гэрэлтүүлгийн хэвийн байдал,цахилгаан зарцуулалтын байдалд хяналт тавьж ажиллана.