(976)-51-261599
info@bm-service.gov.mn

Цэцэг, ногоон байгууламжийн үйлчилгээ

      Засгийн газрын байруудад ая тухтай, бичил экологийн орчинг бүрдүүлэх, албан өрөө тасалгааны цэцэг, мандлын цэцэг арчлах, тарих, бордох, тайралт ба мод хэлбэржүүлэлтийг хийж, арчлан хамгаалах, өнгө үзэмжийг сайжруулан ажиллана.