(976)-51-261599
info@bm-service.gov.mn

Зорилго, зорилт

Алсын хараа
        Төр, засгийн байгууллагуудын хэрэгцээнд тулгуурласан нийтлэг үйлчилгээг хөгжүүлж, олон улсын жишигт хүргэх
Үнэт зүйл
-Хэрэглэгч
-Байгууллага, хамт олон
-Мэдлэг, чадвар
-Сэтгэл, зүтгэл, гүйцэтгэлийг эрхэмлэх
-Цэвэр цэмцгэр, тав тухтай, эрүүл аюулгүй орчин
Эрхэм зорилго
Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газрын эрхэм зорилго нь төрийн байгууллагуудын хуулиар тогтоогдсон зорилт, чиг үүргийг таатай нөхцөлд гүйцэтгэх бололцоог бүрдүүлэн өгөх буюу хэрэглэгчдийн сэтгэлд нийцэх нийтлэг үйлчилгээг түргэн шуурхай, чанартай хүртээмжтэй үзүүлэхэд оршино.Бид үйл ажиллагаа явуулахдаа дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажилладаг.
-Төрийн байгууллагуудад үзүүлэх нийтлэг үйлчилгээг олон улсын ISO 9001 стандарт нийцүүлэн хэрэглэгчдэд хүргэх.
-Засгийн газрын байруудын цахилгаан, дулаан, усан хангамж, инженерийн шугам сүлжээний техникийн саатал, горим ажиллагааны хэвийн байдлыг ханган ажиллах.
 -Барилга, байр ашиглалт, засварын норм, нормативын дагуу зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагын хяналтанд тогтмол байлгах.
-Ажлын байранд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг дээдлэх.
-Байруудын цэцгийн нэр төрлийг нь олшруулж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх.
-Байгууллагын үйл ажиллагаа аж ахуйн тооцоонд шилжсэнтэй холбоотойгоор зардал алдагдлыг бууруулж, өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх.
-Албан хаагчдаа мэргэшүүлэх чиглэлээр ажиллаж, үйл ажиллагаандаа дэвшилтэт  техник , технологи, шинэ санааг нэвтрүүлэх.
-Байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хурал, зөвлөгөөн, уулзалт, сургалт, явуулахад заал, танхимаар үйлчлэх.
-Хэрэглэгч, суугч, үйлчлүүлэгчдэд амт чанартай нийтийн хоолоор үйлчлэх зэрэг чиглэлээр ажиллаж байна
Чанарын бодлого
Төрийн үйлчилгээний чанарыг эрхэмлэн, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нийцсэн шуурхай, хүртээмжтэй, чанар стандартын шаардлагад нийцсэн нийтлэг үйлчилгээг үзүүлэхэд оршино.

Чанарын зорилт
  1. Төрийн байгууллагуудад үзүүлэх нийтлэг үйлчилгээний үйл явцад тавигдах стандарт, шаардлагыг боловсронгуй болгох;
  2. Гүйцэтгэлд суурилсан удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэн, үйл ажиллагааны явцад тавигдах хяналтыг сайжруулж, үр дүнг тодорхойлон ажиллах;
  3. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нийцсэн шуурхай, чанартай нийтлэг үйлчилгээг үзүүлэх;
  4. Чанарын менежментийн тогтолцооны хэрэгжилт, эдийн засгийн үр дүн, бодит үр ашгийг тооцсоны үндсэн дээр санхүүгийн шийдвэр гаргах;
  5. Барилга байгууламж, инжнерийн шугам, сүлжээний засвар үйлчилгээг тасралтгүй, баталгаатай хангах чадварлаг мэргэжлийн баг бүрдүүлэн ажиллах;
  6. Хүний нөөцийн удирдлагын бодлогод хариуцлагын тогтолцоонд суурилсан үнэлгээний аргыг нэвтрүүлэх;
  7. Ажилчдын мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөлийг байнга сайжруулах арга хэмжээ авч ажиллах;
  8. Чанарын  менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үл тохирлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг тодорхойлон, хэрэгжилтийг хангах;
  9. Холбогдох  мэргэжлийн байгуулагуудтай байнгын холбоотой ажиллаж, чанарын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийн байдал, байнгын сайжруулалтад үнэлгээ хийлгэх;
скачать dle 12.0
Next Post