(976)-51-261599
info@bm-service.gov.mn

Дулаан, сантехник

Харьяа байруудынхалаалтын системийн хэвийн ажиллагааг хангах, сантехникийн урсгал засварын үйлчилгээгхийх, ажлын байранд ажиллаж буй ажилтнуудын ундны болон хэрэглээний халуун, хүйтэн усан хангамжийн байнгын хэвийн ажиллагааг хариуцан ажиллана.