(976)-51-261599
info@bm-service.gov.mn

Цэвэрлэгээ, ариутгалын үйлчилгээ

    Цэвэрлэгээ үйлчилгээг нормчлогдсон талбайд стандартад заасан технологи ажиллагааны дагуу гүйцэтгэж, өдөр тутмын цэвэрлэгээ үйлчилгээ болон хуваарьт их цэвэрлэгээг хийж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нийцсэн цэвэрлэгээ хийх үйл ажиллагааг үзүүлнэ.