(976)-51-261599
info@bm-service.gov.mn

Танилцуулга

Манай улс зах зээлийн харилцаанд шилжин орж удирдлага, санхүүжилтийн шинэ тогтолцоонд шилжсэн үеэс төр, засгийн байгууллагуудын нийтлэг үйлчилгээг мэргэшсэн байгууллага, баг хамт олноор гүйцэтгүүлж, төрийн албан хаагчид нь төрийнхөө ажлыг хийдэг хөгжингүй орнуудын туршлагыг хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ.
Засгийн газрын шийдвэрээр 1996 онд анхны Засгийн газрын байр ашиглалтын захиргааг байгуулж, төрийн үйлчилгээг мэргэшсэн байгууллага, хамт олноор гүйцэтгүүлдэг практикыг нэвтрүүлж эхэлсэн юм. 2009 оны сүүлчээр байруудын захиргаанд бүтцийн өөрчлөлт хийн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 182 тоот тушаал, Төр, засгийн үйлчилгээ, аж ахуйг эрхлэх газрын даргын 160 тоот тушаал гарч байруудын захиргааг татан буулгаж, Засгийн газрын байр ашиглалтын нэгдсэн захиргааг байгуулжээ. 
Засгийн газрын 2014 оны 149 дүгээр тогтоолоор “Засгийн газрын байруудын нэгдсэн захиргаа”-г аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгон өөрчилсөн.
Улмаар Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 135 дугаар тогтоолоор “Засгийн газрын байруудын ашиглалт, үйлчилгээг боловсронгуй болгон үр ашгийг дээшлүүлж, урсгал зардлыг хэмнэх зорилгоор “Төрийн үйлчилгээ” төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, “Засгийн газрын байруудын нэгдсэн захиргаа” төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газруудыг нийлүүлэн “Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар” төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөн байгуулсан.
Манай байгууллага нь үйл ажиллагаандаа Төсвийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 
Нийтлэг үйлчилгээний газар нь: 
-Захиргаа, хүний нөөц
-Санхүү, бүртгэл
-Барилга, инженер техник 
-Үйлчилгээний гэсэн дөрвөн хэлтэстэй.
Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээг нэгтгэж мэргэшсэн баг хамт олноор үйлчилгээг эрхлүүлэх нь төсөвт зардал хэмнэн, зарим ажил албан тушаалын давхардлыг арилгаж, санхүү, материал хангамжийн үйлчилгээ нэг цэгт төвлөрүүлснээрээ ач холбогдолтой шийдвэр болсон төдийгүй барилга, мужаан, цахилгаан, сантехникийн засвар үйлчилгээ, гэнэтийн аваар ослын ажлыг богино хугацаанд мэргэжлийн өндөр түвшинд хамтын хүчээр хийж гүйцэтгэдэг давуу талтай болсон.
скачать dle 12.0
Next Post